למידה מרחוק

למידה מרחוק היא למידה המתבצעת באופן כזה שהמרצה והסטודנטים נמצאים במקומות פיזיים מרוחקים.
למידה מרחוק יכולה להתבצע באופן סינכרוני בזמן אמת או באופן א-סינכרוני מושהה.
למידה מרחוק סינכרונית נעזרת בפלטפורמות ייעודיות לכך כגון ZOOM או TEAMS.
למידה מרחוק א-סינכרונית מתבצעת באמצעות אתר מלווה קורס כדוגמת MOODLE או Google Classroom

  • מיומנויות נרכשות

  • יושם במכללה

  • מתודה או עזר

  • אפשרויות הדרכה

  • סביבה לימודית

  • עזרי לימוד

קטלוג למידה דיגיטלית

דילוג לתוכן